top of page

  Безсрочен абонамент   

Първата абонаментна флорална кутия в България!
• В зависимост от избора на план - ежеседмичен или ежемесечен, получаваш своята кутия Букет в колет всяка седмица или всеки месец.
• Цветният подбор всяка седмица е различен и уникален!
• Заплащането става онлайн с карта еднократно!


Повече информация - виж в съответния продукт 

  Предплатен абонамент  

Разликата с безсрочните абонаменти е, че при предплатения заплащането на всички кутии става наведнъж. 
• В зависимост от избора на план - ежеседмичен, през седмица или ежемесечен, получаваш своята кутия Букет в колет със съответната честота.
• Цветният подбор всяка седмица е различен и уникален!
• Заплащането става
 онлайн с карта еднократно!

Повече информация - виж в съответния продукт
bottom of page