top of page

Общи условия:

 I. ПРЕДМЕТ

Чл.1 (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма Букет в Колет ООД, вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206356279, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Дианабад, ул. Св.Пимен Зографски № 10,ап.16, наричан по-долу ДОСТАВЧИК, и клиентите на услугите, предоставяни чрез електронен магазин buketvkolet.bg, разположен на домейн http://buketvkolet.bg , наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.

 

(2) За да използват услугите на електронния магазин buketvkolet.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да имат навършени 18 г.

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

Наименование на ДОСТАВЧИКА: Букет в Колет ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дианабад, ул.Св. Пимен Зографгски 10, ап.16

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв.Витоша, ул.Могилата 7, офис 5

Данни за кореспонденция: гр. София, кв.Витоша, ул.Могилата 7, офис 5

 

e-mail: buketvkolet@gmail.com мобилен телефон: 0894765365

Вписване в публични регистри

 

Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206356279 от 18.01.2021 г.

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III . ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ, представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

 

Основните характеристики на Услугата са следните:

ДОСТАВЧИКЪТ предлага на сайта buketvkolet.bg цветя и зеленини, които не са аранжирани. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва сам да ги почисти, подготви и аранжира по свой уникален начин.

ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ онлайн видео, което служи за ориентир как могат да бъдат аранжирани стоките, закупени от него. Към закупените стоки ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава насоки и инструкции за съхранение и за аранжиране.

ДОСТАВЧИКЪТ предлага и декоративни елементи, инструменти, съдове, цветя и други, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да закупи като допълнение към своята поръчка.

 

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 4. Посочените в електронен магазин buketvkolet.bg цени на стоките и продуктите са крайни и са в български лева с включени всички данъци и такси.

 

Чл. 5. Начини на плащане:

– с онлайн ПОС терминал 

– с наложен платеж или кеш.

 

V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.6.  Настоящите Общи условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ на електронен магазин buketvkolet.bg.

С натискане на бутона „Поръчване“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

Чл.7. С кликване върху бутона „Поръчване ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната му „КОШНИЦА“ – това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката си, от който момент договорът се счита за сключен.

 

Чл. 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за покупко-продажба на избраните от него стоки и продукти, предлагани в електронен магазин buketvkolet.bg, по следния начин:

 

    ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва регистрация в електронен магазин buketvkolet.bg чрез предоставяне на необходимите данни. Той е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в срока по предходната алинея, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до профила му в електронен магазин buketvkolet.bg.

    ПОТРЕБИТЕЛЯТ влиза в системата за извършване на поръчки в електронен магазин buketvkolet.bg чрез идентифициране с имейл и парола, google или  facebook профил.

    ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира една или повече от предлаганите в електронен магазин buketvkolet.bg стоки и продукти и ги добавя към виртуалната си „КОШНИЦА“. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира стоки и продукти от следните два раздела в електронният магазин:

 

    Раздел „БУКЕТ В КОЛЕТ” – в този раздел ДОСТАВЧИКЪТ предлага за закупуване продукти, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам да може да аранжира. С доставката на закупените продукти ДОСТАВЧИКЪТ ще предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ и онлайн видео за аранжиране на съответния букет, както и други необходими предписания по негова преценка.

    Раздел „Е-МАГАЗИН” – в този раздел ДОСТАВЧИКЪТ предлага за закупуване декоративни елементи, инструменти, съдове, цветя и други.

 

    ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин на доставка и предоставя данни за извършването й.

    ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин и момент за плащане на цената.

 

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ изпраща имейл на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с който потвърждава, че поръчката е получена.

 

VI. ДОСТАВКА

 

Чл. 10. 

• Доставка за в гр. София •

Стандартната доставка за гр. София е на цена от 5лв. 

Извършва се в посочения ден от клиента, по график на съответния куриер в часовия диапазон от 9:30 - 18 часа.

 Доставката с точен час или за събота и неделя за гр. София е на цена от 10лв. 

Извършва се в посочения ден и час от клиента в часовия диапазон от 9:30 - 18 часа.

Доставките в събота и неделя се извършват след предварителна уговорка.

Взимане от място - може да получите вашата поръчка и от нашето ателие, което се намира в кв. Витоша, 

ул. Могилата 7. Имайте предвид, че е нужна предварителна уговорка, тъй като няма постоянно човек на адреса.

• Безплатна доставка при поръчки на стойност над 140лв.

  • Стандартната доставка за град София НЕ включва следните населени места:  

Район Банкя: Банкя, Иваняне, Клисура;

Район Овча купел: с.Мало Бучино

Район Връбница: с.Волуяк, с.Мрамор,

Район Нови Искър: Нови Искър и селата: Балша, Войняговци, Доброславци, Житен, Кубратово, Кътина, Локорско, Мировяне, Негован, Подгумер, Световрачане и Чепинци;

Район Кремиковци: Челопечене, Ботунец, Кремиковци и Сеславци; селата – Долни Богров, Горни Богров, Яна и Желява; град – Бухово.

Район Панчарево: Панчарево, Бистрица, Кокаляне, Герман, Железница, Лозен, Долни Пасарел, Плана, Казичене и Кривина.

Район Витоша: село Владая и село Мърчаево

За посочените населени места, моля, селектирайте доставка извън град София.

• Доставка извън в гр. София •

 

Цената за доставка извън град София е 12лв.

Доставките извън град София се извършват с работното време на курерска фирма Еконт.

Дни за доставка от вторник до събота (включително).

Доставки не се извършват в понеделник, тъй като цветята трябва да се изпратят в събота и по този начин не можем да гарантираме за  свежестта и добрия вид на поръчаните от вас цветя. 

Също така доставки не се извършват в неделя, както и на официални празници. 

 

*Цветята с доставка извън София се изпращат със специална транспортна опаковка, което гарантира тяхната свежест.

Безплатна доставка при поръчки на стойност над 140лв.

Чл. 11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да посочи часови диапазон за доставка като допълнително заплаща за това, според ценоразписа.ПОТРЕБИТЕЛЯТ  също така има право да посочи място за доставка. При посочени неверни или сгрешени данни за извършване на доставката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора.

 

Чл. 12. Непосредствено преди да извърши доставката, ДОСТАВЧИКЪТ се обажда на ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефона за напомняне, освен в случаите, когато доставката се извършва от куриерска фирма.

 

Чл. 13. В рамките на срока за доставка ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка, ако се установи липса на складова наличност на заявените стоки и продукти. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефон или имейл най-малко един час преди часовия диапазон за доставка. В случай, че стоките и продуктите са заплатени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между:

– възстановяване на платената от него сума или

– приспадане на платената сума от цената на нова заместваща поръчка, направена в срок до петнадесет календарни дни.

Чл. 14. Стоките и продуктите се предават на адреса за доставка, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, лично или на негов представител. При предаване на стоките и продуктите ПОТРЕБИТЕЛЯТ,  или неговият представител подписват придружаващите ги документи. В случай, че в срока за доставка ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения от него адрес или не си потърси доставката, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и има право да задържи извършеното плащане.

 

Чл. 15.  В електронен магазин  buketvkolet.bg, ДОСТАВЧИКЪТ  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартен формуляр (съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите) за упражняване правото му на отказ.

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ, може да изтеглите от тук.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже:

 

– от направената поръчка чрез имейл и по телефон най-късно до 4 дни преди заявения ден за доставка. Ако до този момент има извършено плащане, то следва да бъде върнато от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 14 работни дни. Възстановяването на плащането става като ДОСТАВЧИКЪТ използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин.  Ако до този момент ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил, той се освобождава от задължението си за плащане.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от вече направена доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо увехване, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. В този смисъл ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да се откаже и да върне цветя, които не са съхранявани добре, а именно не са потопени във вода с храна веднага след получаването им,  или биват забравени след доставката им и вследствие на това е настъпило увяхване на цветята и допълненията към тях.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от вече направена доставка на стоки, които са с нарушена опаковка или търговски вид. 

– във всички останали случаи извън горепосочените, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 24 часа, считано от датата на получаване на стоката. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява за това ДОСТАВЧИКЪТ чрез имейл и по телефон. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да съхранява получените стоки съобразно изискванията за съхранение, със запазен търговски вид. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се договарят за срока и начина на връщане на получената доставка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи 20 лева на ДОСТАВЧИКЪТ за организационни разходи.

 

Чл. 16. В момента на получаване на доставката ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да провери съдържанието на кутията за нарушения във външния вид на цветята и зеленините, възникнали при транспорта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да констатира това в присъствието на куриера и да се обърне към него за съставяне на протокол за увредена пратка.

 

Чл. 17. Рискът от повреда или загуба на стоките и продуктите се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката до посочения от него адрес за доставка. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквато и да било загуба или повреда на стоките и продуктите, след като те са били доставени в съответствие с договореното.

 

Чл. 18. Собствеността върху цветята и други елементи, преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ с извършването на доставката в съответствие с договореното и след като ДОСТАВЧИКЪТ е получил пълно заплащане за нея.

 

VII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ събира минимален брой лични данни, за да гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ качествено обслужване.

 

Чл. 20. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира защитата на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и без негово съгласие няма да ги преотстъпва на трети лица, освен в предвидените в закона случаи. Всяка предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация се обработва конфиденциално и в строго съответствие с националното и европейското законодателство.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

 

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 24. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

 

Чл. 25. В случай на възникване на спор и непостигане на съгласие за разрешаване му по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

 

Чл. 26. ДОСТАВЧИКЪТ може да променя настоящите Общи условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на Букет в Колет ООД и са в сила от 18.01.2021г. Общите условия са последно актуализирани на 16.02.2022г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Букет в Колет ООД актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Букет в колет ООД от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта/Мобилното приложение.

bottom of page